Scrubben of het ‘wassen’ van dampen is één van de luchtzuiveringstechnieken die vaak door ons geadviseerd en ingezet wordt. Dit wassen kan met water, al dan niet voorzien van toeslagstoffen, of met een wasvloeistof op oliebasis. Dit is uiteraard afhankelijk van de typen dampen die gereinigd moeten worden in combinatie met de lokale situatie. Ieder project is maatwerk en vaak worden dan ook eerst pilottesten uitgevoerd om een oplossing in de praktijk te testen.

Speciaal voor pilottesten waar scrubben de geijkte oplossing lijkt, hebben wij een handzame proefinstallatie aangeschaft. Deze unit kan eenvoudig en snel op locatie geplaatst worden, vraagt kleine aansluitingen en heeft een geringe hoogte en footprint. Ideaal voor het testen van het scrubproces op kleine schaal. Vaak combineren wij de inzet van onze pilotinstallaties met de inzet van continue in-/effluentmetingen van de dampstromen met behulp van mobiele FID-metingen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van dampbehandeling, controlemetingen of de uitvoering van een pilottest?

Neem dan contact op met Tex Vendrig via info@hmvt.nl

Op een petrochemische site in Europoort heeft HMVT een omvangrijke drijflaagsanering binnen de ingeschatte tijd succesvol afgerond. De verontreiniging met een drijflaag van ca. 6500 m² van ruwe olie en op sommige plekken tot wel 80 cm dikte, bevond zich ter plaatse van een tankput. Ook onder de tank was de drijflaag aanwezig.

Sanering

De sanering is uitgevoerd middel Meer Fasen Extractie (MFE). Bij MFE wordt door het aanleggen van een hoge onderdruk bodemlucht, verontreinigd grondwater en drijflaag via een netwerk van ondergrondse extractiefilters verwijderd. Op deze locatie zijn in totaal 440 extractiefilters geplaatst. Een deel van deze filters zijn onder de tank geplaatst tijdens de renovatie van de tankterp. De tank was op dat moment opgevijzeld. Middels drijflaagmetingen en nauwkeurige monitoring van de procesparameters is continu getracht het geïnstalleerde systeem zo optimaal mogelijk in te zetten. De onttrokken bodemlucht is gezuiverd met 2 katalytische oxidatie units. Het verontreinigde grondwater is via een olie-water afscheider op het bedrijfsriool geloosd. Het pure product is periodiek uit de olie-water afscheider afgezogen en afgevoerd naar een verwerker.

 

                      

Resultaat

In een periode van 3 jaar is ruim 10.000 kg ruwe nafta uit de bodem verwijderd. Na 3 jaar was de drijflaag verwijderd en waren de vluchtige componenten uit het grondwater gesaneerd. Na een stopproef heeft DCMR haar goedkeuring gegeven op het bereiken van de saneringsdoelstellingen. HMVT is trots dat we deze omgangrijke sanering met goede resultaten hebben kunnen afsluiten!

Meer informatie

Neem contact op met https://www.hmvt.nl/employee/ted-vendrig/

 

 

 

Zie hier een kleine inkijk bij het plaatsen van de ondergrondse tanks.