ENNA

Natuurlijke afbraak van VOCl-verontreinigingen (onder andere de ontvettingsmiddelen Per en Tri) is mogelijk onder de juiste Redox-condities en in aanwezigheid van substraat (DOC). Onder anaërobe omstandigheden kunnen Per en Tri worden afgebroken. Een micro-organisme gebruikt een andere stof (substraat) als voedsel en breekt daarbij ook gechloreerde koolwaterstoffen af.

principe anaërobe afbraak VOCl (klik hier voor een grote afbeelding)

Via verschillende stappen wordt de verontreiniging afgebroken tot het onschadelijke etheen. Voor Per en Tri geldt dat deze verontreiniging, maar ook de afbraakproducten Cis en VC, anaëroob afbreekbaar zijn.

In de praktijk komen we vaak VOCl-verontreinigingen tegen waar al wel enige afbraak optreedt, maar waar de REDOX-condities en de gehalten 'natuurlijk substraat (DOC )' in de bodem niet voldoende zijn om zonder actieve maatregelen al een stabiele eindsituatie te bereiken. Het is mogelijk om de afbraak te bevorderen door substraat (een DOC bron) in de bodem te brengen.

ENNA bevordert langdurig de afbraak van VOCl. Bij ENNA wordt éénmalig een mengsel van substraat in de bron geïnjecteerd. Het hoofdbestanddeel van dit substraat bestaat uit plantaardige soja-olie. Er moet voorkomen worden dat zich bovenin een drijflaag gaat vormen. Daarom wordt bij ENNA de soja als suspensie (10 a 15% plantaardige soja-olie) ingebracht. De soja dient als koolstofbron om de afbraak langdurig (5-10 jaar) te bevorderen. Er wordt een dusdanige hoeveelheid ingebracht dat in principe 1 injectie voldoende is. Hierdoor blijven de kosten beperkt. Het ENNA concept is succesvol toegepast op lokaties in Zwolle en Haarlem.

Het substraat dat voor ENNA gebruikt wordt, bestaat uit plantaardige soja-olie en een aantal hulpstoffen. Met een speciale ontwikkelde installatie wordt op de lokatie de emulsie aangemaakt. Hierbij worden de plantaardige olie en nutriënten als zeer kleine deeltjes (2 tot 10 µm) in emulsie gebracht. Deze kleine deeltjes kunnen gemakkelijk tot diep in de bodemmatrix worden geperst. Alle ingrediënten van het substraat zijn afkomstig uit de levensmiddelenindustrie, je zou het substraat kunnen opdrinken (dit is overigens niet aan te bevelen omdat het op lokatie met verontreinigd grondwater wordt aangemaakt).

ENNA kan worden toegepast:

  • in de bronzone
  • in de pluim
  • als beheersmaatregel
  • gecombineerd met andere technieken zoals chemische oxidatie, grondwateronttrekking, reductie met ijzer-nul, thermische technieken, ontgraving en akoestisch saneren
Link:
Bekijk ook ons webinar 'gestimuleerde anaerobe afbraak van VOCl in de overdrive'
Deel deze inhoud op