Meer informatie?

Wilt u meer informatie of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met een van onze specialisten:

WeGroSan/hmvt bv

Kantoor

+32 (0)3 609 55 30

Mobiele Behandeling Luchtemissies Industrie

Home> Industriële services en zuivering> Mobiele Behandeling Luchtemissies Industrie

De normen voor luchtemissies worden steeds strenger. Wij hebben daarom een mobiel luchtemissie controlesysteem ontwikkeld voor emissiebeperkende maatregelen. Inzetbaar bij tankreiniging of bij onderhoud van bijvoorbeeld Vacuum Recovery Units (VRU’s).

Het Emissie Controle Systeem (ECS) is een mobiel en modulair systeem gebaseerd op de volgende (zuiverings)trappen:

  • Ventilator unit
  • Gaskoeling
  • Absorptie / Scrubbing
  • Ter polishing: Katalytische oxidatie of Actief Kool Filtratie

Eerste zuiveringstrap

Het ECS heeft als eerste trap een volledig ATEX gecertificeerde ventilatorunit. Deze ventilator leidt dampen uit bijvoorbeeld een tank naar de eerste zuiveringstrap. Hierin worden door middel van koeling koolwaterstoffen afgevangen uit de gassen die vrijkomen tijdens industriële reinigingswerkzaamheden. Dit koelsysteem bestaat uit een eerste koelstap tot ca. 5 oC en een tweede koelstap tot -10 à -20 oC. Afhankelijk van het type koolwaterstof worden de bulk van de dampen gecondenseerd tot vloeistof.

Zero-emission

Wanneer de emissienormen erom vragen, bestaat de tweede zuiveringstrap uit een scrubber met een apolaire wasvloeistof. Deze scrubber fungeert ook als absorptiesysteem en vlakt concentraties uit wanneer een derde zuiveringstrap nodig is. Om tot zero-emission te komen en afhankelijk van de gewenste emissie-eisen kunnen wij een derde zuiveringstrap inzetten in de vorm van (katalytische) oxidatie. Met dit het totale Emissie Controle Systeem is een eindrendement van 98-99% (vluchtige) koolwaterstoffen haalbaar.