Groene en duurzame sanering

24 november 2015

WeGroSan/hmvt heeft een opdracht binnengehaald voor een pilootproef met een innovatieve en duurzame saneringstechniek. De pilootproef betreft een voorstel dat WeGroSan/hmvt, samen met een privé partner en Studiebureau Tauw, heeft ingediend bij OVAM. Dit voorstel beantwoordde aan de eisen van de door OVAM gelanceerde oproep voor het indienen van voorstellen voor pilootproeven voor Groene en Duurzame bodemsanering. De techniek wordt toegepast voor de pluimsanering van een verontreiniging met gechloreerde solventen (reductieve afbraak).

WeGroSan/hmvt heeft het project gewonnen met een nieuwe saneringstechniek, waarbij waterstof rechtstreeks in het grondwater zal worden geïnjecteerd, "hydrogen diffusion" genaamd. Het waterstof wordt opgewekt in een waterstofgenerator, en met behulp van 2 HiSOC waterstof diffusors geïnjecteerd in het grondwater. De energie voor de generator wordt duurzaam opgewekt met zonnepanelen. De installatie heeft netto geen elektriciteit nodig, en zal volledig duurzaam opereren (quasi geen CO2-uitstoot). In verband met de aanwezigheid van waterstof is een Explosie Veiligheids Document opgesteld conform de ATEX reglementering.

In de zomer van 2015 is het saneringssysteem, bestaande uit 6 injectiefilters en een saneringscontainer met de waterstofgenerator en zonnecollectoren, geïnstalleerd. De sanering is begin oktober opgestart, en zal 1 jaar operationeel zijn, waarbij de efficiëntie van het systeem intensief wordt opgevolgd. De resultaten van de waterstofinjectie zullen worden vergeleken met de resultaten van een simultaan uitgevoerde gestimuleerde biologische afbraak door toevoeging van 2 verschillende koolstofbronnen. De eerste maand heeft het systeem netto elektriciteit opgeleverd.

De techniek wordt voor het eerst in België toegepast, is vooruitstrevend, groen en duurzaam. Kortom WeGroSan/hmvt op zijn best. Voor meer informatie over deze innovatieve saneringstechniek kunt u zich wenden tot Jack van Rossum.

 

Deel deze inhoud op