Omvangrijke drijflaagsanering binnen ingeschatte termijn afgerond

Home> Omvangrijke drijflaagsanering binnen ingeschatte termijn afgerond

Op een petrochemische site in Europoort heeft HMVT een omvangrijke drijflaagsanering binnen de ingeschatte tijd succesvol afgerond. De verontreiniging met een drijflaag van ca. 6500 m² van ruwe olie en op sommige plekken tot wel 80 cm dikte, bevond zich ter plaatse van een tankput. Ook onder de tank was de drijflaag aanwezig.

Sanering

De sanering is uitgevoerd middel Meer Fasen Extractie (MFE). Bij MFE wordt door het aanleggen van een hoge onderdruk bodemlucht, verontreinigd grondwater en drijflaag via een netwerk van ondergrondse extractiefilters verwijderd. Op deze locatie zijn in totaal 440 extractiefilters geplaatst. Een deel van deze filters zijn onder de tank geplaatst tijdens de renovatie van de tankterp. De tank was op dat moment opgevijzeld. Middels drijflaagmetingen en nauwkeurige monitoring van de procesparameters is continu getracht het geïnstalleerde systeem zo optimaal mogelijk in te zetten. De onttrokken bodemlucht is gezuiverd met 2 katalytische oxidatie units. Het verontreinigde grondwater is via een olie-water afscheider op het bedrijfsriool geloosd. Het pure product is periodiek uit de olie-water afscheider afgezogen en afgevoerd naar een verwerker.

 

                      

Resultaat

In een periode van 3 jaar is ruim 10.000 kg ruwe nafta uit de bodem verwijderd. Na 3 jaar was de drijflaag verwijderd en waren de vluchtige componenten uit het grondwater gesaneerd. Na een stopproef heeft DCMR haar goedkeuring gegeven op het bereiken van de saneringsdoelstellingen. HMVT is trots dat we deze omgangrijke sanering met goede resultaten hebben kunnen afsluiten!

Meer informatie

Neem contact op met https://www.hmvt.nl/employee/ted-vendrig/

 

 

 

Deel dit bericht via

Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
E-mail
Share on whatsapp
WhatsApp