Anderlecht ERH Thermal

Uitdaging:

Behandeling van 50 ton verontreiniging in een zeer kort tijdsbestek van enkele maanden.

Oplossing:

Thermische in-situ sanering door middel van Electrical Resistance Heating (ERH): het grondwater wordt verwarmd tot ca. 100 °C waardoor de vluchtige verontreinigingen uitdampen. Het zuiveren van deze dampen vormt de grootste uitdaging, namelijk het behandeling van 50 ton verontreiniging in een zeer kort tijdsbestek van enkele maanden.

 Resultaat:

Meer dan 20 ton product verwijderd.