Chemische oxidatie Deinze

Uitdaging:

Grond– en grondwaterverontreiniging met chloorsolventen.

Oplossing: 

In-situ chemische oxidatie (ISCO) met Fenton's Reagens via vaste injectiefilters en gestimuleerde biologische afbraak (GBA) in een bioscherm.

  • Verontreiniging met chloorsolventen in leembodem op een diepte van 3,0 tot 11,0 m-mv
  • Uitvoeren van een pilootproef ISCO voor bepaling van de dimensioneringsparameters
  • Aantal: 195 injectiefilters voor ISCO en 54 injectiefilters voor GBA
  • Uitvoeren van head-space metingen na plaatsing filters voor detailkartering van de verontreiniging
  • Afpompen puur product bij injectiefilters met conc > 100.000 µg/l
  • Injectie van 235 m³ katalysator en oxidator en 50 m³ water over 2 volledige en 1 gedeeltelijke injectieronde ISCO (in totaal 44 dagen)
  • Injectie van 120m³ verdunde melasse in het bioscherm voor GBA
Resultaten: 

 

Deel deze inhoud op