Machelen

Uitdaging:

Grond– en grondwaterverontreiniging met creosoot.

Oplossing: 

Ontgraving met bemaling en grondwaterzuivering.

Omschrijving van de werken:

  • Verwijderen verharding
  • Aanleggen van een bemalingssysteem met verticale filters
  • Ontgraven van 2.000 ton verontreinigde grond (deels in talud en deels met rioolbekisting)
  • Thermische reiniging van de verontreinigde grond
  • Aanleg ondergronds onttrekkingssysteem (drainageleiding en pompput)
  • Heraanvullen ontgravingslocatie
  • Herstellen terrein in oorspronkelijke toestand (inclusief betonwerken)
Resultaten: 

Deel deze inhoud op