Mechelen - melasse injectie

Uitdaging:

Grond– en grondwaterverontreiniging met chloorsolventen

Oplossing: 

Gestimuleerde biologische afbraak via injectie van verdunde melasse

  • Plaatsing van ca. 240 vaste injectiefilters en drains (2 kernzones en 2 bioschermen) met diverse dieptes (2,0—6,0 m-mv en 7,0—10,0 m) via spoelboren
  • Verfijning van de afperking van de grondwaterverontreiniging via grondwaterstaalname uit injectiefilters
  • Aanmaak van verdunde melasse op de locatie met kanaalwater
  • Injectie van ca. 1.000 m³ verdunde melasse en ca. 200 m³ water (naspoelen) per injectieronde.
  • Injectie van 40 m³ traagwerkende C-bron (ENNA) ter hoogte van de bioschermen tijdens de laatste injectieronde.
Resultaten: 

Deel deze inhoud op