Potterijstraat Mechelen

Uitdaging:

Omvangrijke grond– en grondwaterverontreiniging met white-spirit, minerale olie en chloorsolventen.

Oplossing: 
 • In-situ sanering met grondwateronttrekking, bodemluchtextractie en hoogvacuümextractie gevolgd door een gestimuleerde biologische afbraak door injectie van melasse
 • Heraanleg van de Potterijstraat

Type installatie:

 • 42 bodemluchtextractiefilters, 77 hoogvacuümfilters en 66 grondwateronttrekkingsfilters
 • Hoogvacuümextractie-unit met een capaciteit van 500 m³/u
 • Bodemluchtextractie-unit met een capaciteit van 500 m³/u
 • Grondwateronttrekking met een capaciteit van 10 m³/u
 • Grondwaterzuiveringsinstallatie gedimensioneerd op 10 m³/u:
  - Oliewaterafscheider
  - Plaatbeluchter
  - 2 waterzijdige koolfilters in serie
  - 4 luchtkoolfilters
Resultaten: 

 

 

Deel deze inhoud op