Sloop en nieuwbouw tankstation Diegem

Uitdaging:

Het integraal uitvoeren van een multidisciplinair project; uitvoeren alle voorkomende werkzaamheden tbv de renovatie van een compleet tankstation.

Oplossing: 

Door het studiebureau (Alpha) is een plan opgesteld voor de renovatie. WeGroSan/hmvt heeft de werken aangenomen en uitgevoerd in 2005 voor een totaalsom van € 1.000.000 .

Resultaten: 

Werkzaamheden:

  • Afbraak bestaand tankstation, shop en luifel
  • Sanering ondergrondse houders
  • Plaatsen van nieuwe ondergrondse houders
  • Plaatsen van regenwaterputten incl. recuperatiesystemen
  • Uitvoeren van piping- & elektrawerken
  • Uitvoeren van grondwerk en aanleg van funderingen
  • Plaatsen van shopgebouw + carwash
  • Vloeistofdichte piste uitgevoerd in staalvezel gewapend beton
  • Aanleg van verhardingen, uitgevoerd in betonstraatstenen
  • inrichtingswerkzaamheden

Studiebureau: Alpha studieburo

Aanneemsom: € 1.000.000,00 excl. BTW

Meer weten?
www.wegrosan.be

Deel deze inhoud op