Van vuilstort naar eigentijds containerpark

Uitdaging:

In het kader van het nieuw in te voeren DIFTAR-systeem dienen diverse regionale vuilstorten te worden gemoderniseerd tot eigentijdse containerparken. WeGroSan/hmvt kreeg opdracht om deze modernisering door te voeren voor meerdere afvalstations in België. Extra uitdaging: de stations dienen tijdens de verbouwing operationeel te blijven voor gebruikers, klanten en afhaaldiensten.

Oplossing: 

WeGroSan/hmvt voerde op verscheidene afvalstations moderniseringen uit. De werkzaamheden bestreken een divers spectrum. Daarnaast was er op elke locatie extra afstemming en overleg nodig over de inpassing van de werkzaamheden. Het werk van WeGroSan/hmvt bestond onder meer uit:

 • Afbraak bestaande verhardingen
 • Rooien van beplanting en bomen
 • Grond- en rioleringswerken
 • Plaatsen van diverse putten (septische tank, regenwaterput, kws afscheider)
 • Bouwen van verhoogde loszones in ter plaatse gestort beton en prefab elementen
 • Aanbrengen banden en goten
 • Aanbrengen betonverhardingen en betonstraatstenen
 • Verplaatsen van bestaande constructies als KGA kluis en overkappingen
 • Werken rondom diverse weegbruggen
 • Diverse omgevingswerken
 • Groenwerken en signalisatiewerken
Resultaten: 

WeGroSan/hmvt realiseerde de moderniseringen naar tevredenheid van de opdrachtgevers. De containerparken vormen inmiddels een efficiënte schakel bij het gescheiden inzamelen van afvalstromen.

Deel deze inhoud op