Zero-emission met het Emission Control System (ECS)

Uitdaging:

De normen voor luchtemissies worden steeds strenger. Ook bij onderhoud of reiniging van installaties is de emissie van lucht een factor om rekening mee te houden. Verschillende opdrachtgevers vragen daarom om een systeem dat emissiebeperkend werkt bij tankreiniging of onderhoud van bijvoorbeeld Vacuum Recovery Units (VRU's).

Oplossing: 

WeGroSan/hmvt ontwikkelt in eigen huis een mobiel luchtemissie controlesysteem voor emissiebeperkende maatregelen. Het systeem stelt opdrachtgevers in staat om tot zero-emission te komen. Het Emissie Controlesysteem (ECS) is een mobiel en modulair systeem gebaseerd op de volgende (zuiverings)trappen, die volgens noodzaak kunnen gecombineerd worden:

Ventilator unit
Het ECS heeft als eerste trap een ATEX gecertificeerde ventilator unit. Via deze unit worden de dampen uit bijvoorbeeld een tank naar de eerste zuiveringstrap geleid.

Gaskoeling
In de eerste zuiveringstrap worden door middel van koeling koolwaterstoffen afgevangen uit de gassen die vrijkomen tijdens industriële reinigingswerkzaamheden. Dit koelsysteem bestaat uit een eerste koelstap tot ca. 5° Celsius en een tweede koelstap tot -10° à -20° Celsius. Afhankelijk van het type koolwaterstof wordt de bulk van de dampen in deze unit gecondenseerd tot vloeistof.

Absorptie / Scrubbing
Deze zuiveringsstap bestaat uit een scrubber met een wasvloeistof. Deze scrubber fungeert tevens als absorptiesysteem en vlakt hoge concentraties uit.

Katalytische oxidatie of actief kool filtratie
Om tot zero-emission te komen kunnen wij een laatste zuiveringstrap inzetten in de vorm van (katalytische) oxidatie of actief kool filtratie. In een katalytische oxidator wordt de verontreiniging bij relatief lage temperaturen geoxideerd, waardoor geen dioxines kunnen ontstaan.

Resultaten: 

Met het totale Emissie Controle Systeem is een eindrendement van 98-99% (vluchtige) koolwaterstoffen haalbaar. ECS is inmiddels met succes op meerdere sites ingezet.

Deel deze inhoud op