Omgevings- en recreatiewerken

De realisatie van omgevings-, sport- en recreatiewerken is nooit een standaardklus. Een werk mag zo weinig mogelijk invloed hebben op de omgeving, veiligheid staat voorop. Ook deadlines, uitstraling en budget zijn allesbepalend. WeGroSan/hmvt voelt zich thuis bij deze uitdagingen. We organiseren, coördineren en voeren het werk van a tot z uit.

Realisatie van omgevings- en recreatiewerken
Of het nu gaat om de herinrichting van een weg, de aanleg van een schoolplein, de realisatie van een sportveld of de renovatie van een park: WeGgroSan/hmvt realiseert deze werken voor publieke en private partijen. We hebben ervaren mensen in dienst die uw plannen binnen de eisen van tijd, kwaliteit en budget klaarspelen. Een totaaloplossing, waarbij u gaat voor efficiënte samenwerking en één aanspreekpunt.

Inspelen op onvoorziene zaken
Een asbestverontreiniging, de vondst van onvoorziene pijpleidingen of een afwijkende bodemgesteldheid: tijdens de realisatie liggen onvoorziene zaken op de loer. WeGroSan/hmvt beschikt dan over de kennis, het netwerk en de flexibiliteit om tot oplossingen te komen. Mede dankzij onze van de bodem en ervaring met bodem- en grondwatersaneringen spelen we snel en efficiënt in op plotselinge veranderingen.

De werkzaamheden
De projectleiders, techniekers, werfleiders en arbeiders van WeGroSan/hmvt zijn thuis zijn in het organiseren en realiseren van de volgende onderdelen:

  • De aanleg van NUTS-voorzieningen
  • De aanleg en renovatie van rioleringen
  • Grondwerk en ontgravingen
  • De aanleg van fundaties en de verhardingen
  • Sanering van bodem- en grondwater
  • Terreininrichting: groen, , verlichting, speeltoestellen
  • De aanleg van sportvloeren zoals kunststof en kunstgras
  • Aanleg van bodembeschermende voorzieningen
  • Omgevingscommunicatie

Meer weten over het vakkundig realiseren van omgevings- en recreatiewerken? Contacteer een specialist van WeGroSan/hmvt.

Zoë van Brusselen
Voor contactgegevens van Zoë Van Brusselen, klik hier.

 

Deel deze inhoud op