Uitdaging:

In 2016 heeft de gemeente Overijse ons de opdracht gegeven om de speelplaats van GKLS Lotharingenkruis volledig onder handen te nemen. De bedoeling naast een hedendaagse uitstraling, was natuurlijk dat de kinderen zich naar hartenlust kunnen uitleven. Hierbij werd gekozen voor het gebruik van diverse ondergronden en materialen en vernieuwde speeltoestellen. Daarnaast diende eerst de riolering aangepakt te worden. Aan Wegrosan/hmvt om deze werken tot een goed einde te brengen!

Oplossing:

Wegrosan/hmvt is gestart met de omzichtige opbraak van het terrein, om de rioleringswerken te starten. Vervolgens werden er sleufgoten geplaatst, waarna de aanleg van verschillende verhardingen, houten terras en podia georganiseerd werd. Tenslotte heeft Wegrosan/hmvt de levering en plaatsing van de zit- en speelelementen verzorgd, alsook de groenaanleg en het onderhoud hiervan.

Resultaat:

Een mooie omgeving waar het fijn vertoeven is in de natuur en waar speelse rakkers zich volledig kunnen uitleven!

Uitdaging

Het Stedelijk Lyceum Linkeroever in Antwerpen gaf WeGroSan/hmvt in 2015 de opdracht om het bestaande schoolplein grondig te renoveren. Naast een eigentijdse uitstraling moest het vernieuwde plein ruimte bieden aan diverse sportfaciliteiten. Ook het rioleringsstelsel was aan vervanging toe. Aan WegroSan/hmvt de uitdaging om dit werk te realiseren en de dagelijkse activiteiten van de school zo min mogelijk te storen.

Oplossing

Het plein is volledig leeggehaald om eerst aan de riolering te werken. WeGroSan/hmvt realiseerde een gescheiden rioleringsstelsel met de benodigde infiltratievoorzieningen voor het hemelwater zoals een wadi en infiltratiekoffers. Een deel van de oude riolering bestond uit asbest, deze leidingen zijn vakkundig gesaneerd. Rondom het schoolgebouw zijn loopstroken en terrassen aangebracht met zitbanken. Met een basketbalveld, een kunstgrasveld en looplanen biedt het plein diverse sportfaciliteiten. Verder kreeg ook de fietsenstalling een update.

Resultaten

WegroSan/hmvt realiseerde het werk in 18 weken met minimale overlast voor de omgeving. De school beschikt hiermee over een eigentijds schoolplein waar leerlingen kunnen sporten, maar waar ook ruimte is om in een rustig hoekje te ontspannen of te studeren. Het plein staat hiermee symbool voor de ambities waarmee het Stedelijk Lyceum Linkeroever de toekomst tegemoet treedt.