Thema's

Grond- en grondwatersaneringen

Het geheim van een succesvolle sanering? Dat is het behalen van optimaal resultaat tegen de laagst mogelijke kosten. Bij WeGroSan/hmvt gaan we voor elke bodem- en grondwaterverontreiniging op zoek naar dit optimum. De specifieke eisen van u als klant staan hierbij centraal. Dit doen we voor industrieën, overheden, verzekeraars en projectontwikkelaars.

Industriële services en zuivering

Milieu, veiligheid en efficiëntie: nergens ligt de lat zo hoog als in de industrie. De eisen en decreten als het gaat om emissies en milieu-impact worden steeds strenger. Dit vraagt om probate maatregelen. WeGroSan/hmvt biedt bedrijven én industrie hoogwaardige installaties en services voor de behandeling van water- en lucht.

Tankstations en tankdepots

De realisatie, renovatie of verbouwing van tankstations en –depots is een complexe puzzel waarbij vele disciplines samenkomen. Vaak onder druk van tijd en geld. Goed om te weten dat er een ervaren partij is die dit werk volledig voor u inricht én organiseert: full-service, binnen de deadlines en binnen budget.

Omgevings- en recreatiewerken

De realisatie van omgevings-, sport- en recreatiewerken is nooit een standaardklus. Een werk mag zo weinig mogelijk invloed hebben op de omgeving, veiligheid staat voorop. Ook deadlines, uitstraling en budget zijn allesbepalend. WeGroSan/hmvt voelt zich thuis bij deze uitdagingen. We organiseren, coördineren en voeren het werk van a tot z uit.

Container- en recyclageparken

Een specialist gezocht die voor u een container- of recyclagepark van a tot z realiseert of moderniseert? WeGroSan/hmvt zorgt voor een full-service oplossing. Dit doen we voor overheden en bedrijven door heel België.