Corona

Bekijk film (3 min) 'luchtzuivering met koude plasma' (Nederlands)

Samenwerking
De Gepulste Corona Technologie is het resultaat van intensieve samenwerking tussen HMVT, moederbedrijf Oranjewoud en de Technische Universiteit van Eindhoven (TUe). Deze samenwerking heeft geresulteerd in een marktrijpe ontwikkeling van een luchtzuiveringsreactor gebaseerd op de Gepulste Corona Technologie. 

Wat is het?
De Gepulste Corona Technologie wordt ook wel Koude Plasma Technologie genoemd omdat afbraakreacties gewoon bij omgevingstemperatuur plaatsvinden. Een corona is een veld (plasma) van erg reactieve deeltjes, elektronen en vrije radicalen, die bijvoorbeeld ook ontstaan bij bliksemontladingen. In wezen creëert de Gepulste Corona Technologie gecontroleerd kleine ‘mini bliksems’ en daarmee een zeer reactief plasmaveld waarin verontreinigingsdampen kunnen worden afgebroken.

Uniek
Het unieke van onze Gepulste Corona Technologie zit ‘m in het feit dat we in staat zijn om iedere paar nanoseconden een extreem korte puls met een zeer hoog vermogen te genereren (100 MW). Hierdoor kunnen wij een plasmaveld maken dat ongeveer een factor 10 krachter is dan de plasmavelden die met bestaande, niet gepulste koude plasma zuiveringen gemaakt worden. Het eindresultaat is een efficienter, energiezuiniger proces. Daarnaast hebben onze electronen een zodanig hoog energieniveau dat wij ook lastig te 'kraken' geurstoffen of stoffen als H2S, NOx, fijn stof en micro organismen kunnen aanpakken.

Voordelen
Voordelen Gepulste Corona Technologie op een rij:

 • Laag energieverbruik
 • Kleine Carbon Footprint
 • Grote debieten te behandelen met klein reactorvolume
 • Zeer milieuvriendelijke technologie
 • Laag energieverbruik
 • Geen/nauwelijks verbruik van water of chemicaliën
 • Een breed scala aan verontreinigingen kan worden verwijderd

Bijeffecten:

 • Verwijdering van micro organismen
 • Verwijdering van fijn stof

Toepassingsgebieden?
De Gepulste Corona Technologie kent in potentie vele toepassingsgebieden: luchtzuivering, waterzuivering en ook procesluchtzuivering. Het onderstaande schema geeft hiervan een beeld. Wij richten ons vooral de toepassingen bij luchtzuivering:

 • Industriële dampreiniging met grote luchtdebieten.
 • Verwijdering van geuren en een grote verscheidenheid aan organische componenten.
 • Reiniging van stallucht van fijn stof, geur en ammoniak, alsmede micro-organismen.
 • Reiniging van verkeers- en tunnellucht van NOx en fijn stof.

De Gepulste Corona Technologie is met name geschikt voor behandeling van grote dampstromen: debieten van enkele 10-duizenden m³/uur tot (meer dan) 100-duizend m³/uur.

Processchema
Het hart van een Gepulste Corona Reactor wordt gevormd door de ‘puls generator’. Deze creëert de extreem korte en energierijke pulsen die op hun beurt in de reactor het (koude) plasma creëren.

Een groot voordeel van de Gepulste Corona Reactor is de afwezigheid van weerstand. In feite is de reactor niet meer dan een ‘buis’. Er is dan ook maar erg weinig energie nodig om grote hoeveelheden lucht te kunnen behandelen.

Resultaten?
Tot op heden hebben wij zeer goede resultaten met de volgende verontreinigingscomponenten:

 • NOx
 • NH3
 • H2S
 • Geuren, bijvoorbeeld limoneen
 • Fijn stof
 • Micro Organismen
 • Diverse organische koolwaterstoffen

Met goede resultaten wordt bedoeld een vrijwel volledige verwijdering bij lage energieniveaus. Als voorbeeld is een karakteristieke afbraakgrafiek weergegeven voor de afbraak van H2S en NH3: volledige verwijdering bij voldoende energiedichtheid.

Demonstrator
Wij beschikken over een pilot unit waarmee wij bench scale testen kunnen doen of die we op locatie kunnen inzetten om na te gaan of de Gepulste Corona Technologie geschikt is als luchtzuivering.

Onze werkwijze is daarbij als volgt:

 1. Eerst analyse van het probleem en bepaling of de Gepulste Corona Technologie wel de juiste keuze is.
 2. Indien mogelijk eerst bench scale testen in het laboratorium.
 3. Praktisch pilotonderzoek onder locale veldomstandigheden.
 4. Rapportage van resultaten, aanbevelingen en vertaling naar full scale situatie.

Onze pilot unit heeft de volgende karakteristieken:

 • Behandelbare debieten tot 15.000 m³/uur.
 • Reactorvolume 0,4m³.
 • Energie consumptie van 10kW.
 • De reactor is ingebouwd in een 20 voet zeecontainer en kan daarmee eenvoudig op locatie worden ingezet.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie? Download de PDF.

Deel deze inhoud op