Meer informatie?

Wilt u meer informatie of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met één van onze specialisten:

WeGroSan/hmvt bv

Kantoor

+32 (0)3 609 55 30

Grond- en grondwatersaneringen

Home> Milieu> Grond- en grondwatersaneringen

Het geheim van een succesvolle sanering? Dat is het behalen van optimaal resultaat tegen de laagst mogelijke kosten. Bij WeGroSan/hmvt gaan we voor elke bodem- en grondwaterverontreiniging op zoek naar dit optimum.

De specifieke eisen van u als klant staan hierbij centraal. Dit doen we voor industrieën, overheden, verzekeraars en projectontwikkelaars.

Specialist in grondsanering en grondwatersanering

WeGroSan/hmvt is specialist in het ontwerpen en uitvoeren van grond- en grondwatersaneringen. Of het nu gaat om een bodemsanering bij een voormalige droogkuis, een drijflaagsanering bij een tankstation of een grondwaterprobleem op een industriële site: WeGroSan/hmvt heeft altijd een saneringsoplossing in huis.

Ontgraven

Ontgraven is een snelle methode om verontreinigingen te verwijderen. Afhankelijk van de situatie zetten we een passende methodiek in. Zo zijn stabiliteitsmaatregelen vaak noodzakelijk om nabijgelegen constructies te vrijwaren. Op sites met moeilijke bereikbaarheid, gebruiken we aangepast materieel.

Extractieve technieken

Dit zijn technieken waarmee we verontreinigingen uit de grond en het grondwater mobiliseren en onttrekken. De verontreiniging wordt bovengronds behandeld in een zuiveringsinstallatie. We maken onder meer gebruik van de volgende extractieve technieken:

  • Bodemluchtafzuiging
  • Persluchtinjectie
  • Grondwateronttrekking
  • Meer Fasen Extractie

Biologische technieken

In veel gevallen kan de (rest-)verontreiniging, na verwijdering van de kern, biologisch worden afgebroken. Bij in-situ bioremediatie maken we gebruik van micro-organismen die in veel gevallen al in de bodem aanwezig zijn. We creëren ideale condities om biologische afbraak plaats te laten vinden. Afhankelijk van de aard van de verontreiniging injecteren we bijvoorbeeld perslucht, zuurstofafgevende zouten, nutriënten, een C-bron of zelfs soya-olie.

Chemische technieken

WeGroSan/hmvt maakt gebruik van chemische technieken om verontreinigingen af te breken of vast te leggen. Met chemische oxidatie halen we in korte tijd hoge rendementen bij kerngebieden met hoge concentraties aan verontreinigingen. We gebruiken hiervoor waterstofperoxide, permangaat of geactiveerd persulfaat (chemische oxidatie). In specifieke gevallen maken we gebruik van technieken waarmee we nulwaardig nano-ijzer injecteren (chemische reductie).

Thermische technieken

Nieuw in onze waaier van saneringstechnieken is Electrical Resistance Heating (ERH). Een techniek waarmee we door middel van elektriciteit de bodem zover opwarmen dat een scala aan vluchtige en semi-vluchtige verontreinigingen uit de bodem overgaan in damp. Deze dampen worden vervolgens afgevangen en bovengronds gereinigd. De ERH-techniek komt uit de Verenigde Staten. Voor onze ERH-projecten hebben we een joint venture opgericht met TRS Europe.