Meer informatie?

Wilt u meer informatie of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met een van onze specialisten:

WeGroSan/hmvt bv

Kantoor

+32 (0)3 609 55 30

Sportaccommodaties

Home> Sport> Sportaccommodaties

De sportwereld is voortdurend in beweging. De vraag van de gebruiker verandert, er komen nieuwe producten op de markt. Dit betekent dat de komende jaren veel sportaccommodaties aangepast of zelfs verplaatst moeten worden. Wij staan in de startblokken om uw wensen te vertalen in haalbare plannen en realiseerbare voorzieningen.

Allround in realisatie sportaccommodaties

De realisatie en renovatie van sportaccommodaties vraagt om uitgebreide kennis. Goed om te weten dat WeGroSan/hmvt  voor u klaar staat. We organiseren, coördineren en voeren het werk van a tot z uit. Onze projectleiders, techniekers, werfleiders en arbeiders van WeGroSan/hmvt zijn thuis zijn in het organiseren en realiseren van de volgende onderdelen:

  • De aanleg van NUTS-voorzieningen
  • De aanleg en renovatie van rioleringen
  • Grondwerk en ontgravingen
  • De aanleg van fundaties en de verhardingen
  • Sanering van bodem- en grondwater
  • Terreininrichting: groen, verlichting, speeltoestellen
  • De aanleg van sportvloeren zoals kunststof en kunstgras
  • Aanleg van bodembeschermende voorzieningen
  • Omgevingscommunicatie

Een doordacht plan

De realisatie van sportaccommodaties vraagt om een doordacht plan. Rekening houdend met de belangen van uw vereniging. Maar ook met oog voor efficiëntie, veiligheid en minimale overlast voor de omgeving. Onze specialistische teams zorgen ervoor dat het werk goed gebeurt. We werken uiteraard  volgens de hoogste eisen als het gaat om kwaliteit, milieu en veiligheid

Inspelen op onvoorziene zaken

Een asbestverontreiniging, de vondst van onvoorziene pijpleidingen of een afwijkende bodemgesteldheid: tijdens de realisatie van sportaccommodaties liggen onvoorziene zaken altijd op de loer. WeGroSan/hmvt beschikt dan over de kennis, het netwerk en de flexibiliteit om tot oplossingen te komen.