Meer informatie?

Wilt u meer informatie of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met een van onze specialisten:

WeGroSan/hmvt bv

Kantoor

+32 (0)3 609 55 30

Tankstations en tankdepots

Home> Civiel> Tankstations en tankdepots

De realisatie, renovatie of verbouwing van tankstations en –depots is een complexe puzzel waarbij vele disciplines samenkomen. Vaak onder druk van tijd en geld. Goed om te weten dat er een ervaren partij is die dit werk volledig voor u inricht én organiseert: full-service, binnen de deadlines en binnen budget.

In vijftien jaar tijd zijn onze projectleiders, techniekers, werfleiders en arbeiders door heel België betrokken geweest bij de aanleg en renovatie van tientallen tankstations. We zijn huiscontractor voor vele aardoliemaatschappijen. Ook kleinere ketens, particuliere eigenaren en industriële bedrijven maken van onze expertise gebruik.

Brandstofdepots

Voor de realisatie van brandstofdepots op industriële sites kunt u eveneens een beroep doen op WeGroSan/hmvt. Uw voordeel is dat wij de aanleg van een depot kunnen combineren met de aanleg van vloeistofdichte pistes en inkuipingen. Of met een bodem- of grondwatersanering. Dankzij deze brede kennis bieden wij u in elke situatie een efficiënte oplossing. Uiteraard leggen we de lat hoog als het gaat om veiligheid en kwaliteit.

Onze werkzaamheden:

  • Voorbereiding: hierbij kan het gaan om interne vergunningen, contracteren en het organiseren en aansturen van onderaannemers.
  • Sloopwerk: afvoer van oude constructies zoals verhardingen, shopgebouw, tankeilanden en luifels.
  • Grondverzet: ontgraven ondergrondse houders, leidingen en verzorgen het grondwerk voor shop of luifel. We zijn in staat om tot een diepte van 9,5 meter te ontgraven. We maken onder meer gebruik van damplanken of stempelloze bekisting.
  • Bodemsanering: bodem- en grondwatersaneringen behoren tot onze specialiteit. Afhankelijk van de situatie maken we een saneringsplan om verontreinigingen op te ruimen, zodat u met een schone lei kunt beginnen.
  • Tanksanering: WeGroSan/hmvt verzorgt de sanering van oude tanks.
  • Aanleg van brandstoftanks, kabels en leidingen: we verzorgen de aanleg van brandstoftanks de bijbehorende piping, maar ook van de bedrijfsriolering.
  • Vloeistofdichte pistes: WeGroSan/hmvt verzorgt een vloeistofdichte piste, betonverharding, elementverharding en vloeistofdicht asfalt.
  • Terreinverharding- en inrichting: op- en afritten, parkeervakken of trottoir: