Meer informatie?

Wilt u meer informatie of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met een van onze specialisten:

WeGroSan/hmvt bv

Kantoor

+32 (0)3 609 55 30

Industriële services en zuivering

Home> Milieu> Industriële services en zuivering

Milieu, veiligheid en efficiëntie: nergens ligt de lat zo hoog als in de industrie. De eisen en decreten als het gaat om emissies en milieu-impact worden steeds strenger. Dit vraagt om probate maatregelen.

Zuivering gasemissies en proceswater

Geen enkele situatie en geen enkel vraagstuk is standaard. Het is daarom onze stiel om onze technische kennis, creativiteit en ervaring in te zetten om voor u de meest geschikte oplossing te vinden. Alle formules zijn mogelijk, we zitten niet vast aan merk of methode. Tientallen bedrijven in de (petro)chemie en de farmacie maken gebruik van onze installaties voor de zuivering van gasemissies en proceswater. Zowel huur als koop is mogelijk.

Onze installaties

WeGroSan/hmvt ontwerpt en bouwt installaties in eigen huis en draagt zorg voor het technisch beheer ervan. Al onze installaties, permanent of mobiel, bouwen we volgens de vigerende Europese richtlijnen en de machinerichtlijnen. De installaties voldoen aan alle veiligheidseisen, inclusief de ATEX-richtlijnen. Voor oplevering voeren wij een Risico Inventarisatie en Evaluatie uit, zodat de installatie aantoonbaar veilig werkt en aan alle richtlijnen voldoet. Uiteraard zijn we toegerust om te werken onder strenge veiligheidseisen.

Mobiele zuiveringsinstallatie

U wilt dat uw site 24/7 in bedrijf is, ook als er onderhoud wordt gepleegd. Het komt voor dat uw bestaande water- of luchtzuivering enige tijd buiten werking is door groot onderhoud. In deze gevallen biedt WeGroSan/hmvt een tijdelijke, vervangende mobiele zuivering. Hiermee zorgen wij ervoor dat uw proces in werking kan blijven. U kunt onze mobiele installaties huren of kopen.

Installaties luchtzuivering

Wij ontwerpen en bouwen een veelzijdigheid aan installaties voor diverse toepassingen. Wij hebben ervaring met de volgende zuiveringssystemen:

 • Biologische luchtbehandeling
 • Actief koolfiltratie
 • Luchtwassen
 • Chemische behandeling, bijvoorbeeld met ozon
 • Katalytische oxidatie, evt. inclusief luchtwassen
 • Incinerator
 • Condensatie (gaskoeling)
 • Mobiele installaties en pilot installaties.

Installaties waterzuivering

 • In-/effluent buffers
 • Olie/water afscheiding
 • Beluchting: plaatbeluchters en striptorens
 • Filtratie: zand en actief kool filtratie
 • Biologische behandeling: biorotoren en bioreactoren
 • Chemische behandeling: zuur- en loogdoseringen, ozon, UV en waterstofperoxide behandelingen
 • Ontijzeringsinstallaties.