Meer informatie?

Wilt u meer informatie of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met een van onze specialisten:

WeGroSan/hmvt bv

Kantoor

+32 (0)3 609 55 30

Een waaier aan saneringstechnieken

Home> Grond- en grondwatersaneringen> Een waaier aan saneringstechnieken

WeGroSan/hmvt werkt nauw samen met moederbedrijf HMVT. HMVT is Europees koploper op het gebied van in-situ bodem- en grondwatersaneringen. Dankzij deze samenwerking heeft u met WeGroSan/hmvt toegang tot een uitgebreide waaier aan saneringstechnieken.

Ontgraven

Ontgraven is een snelle methode om verontreinigingen te verwijderen. Afhankelijk van de situatie zetten we een passende methodiek in. Zo zijn stabiliteitsmaatregelen vaak noodzakelijk om nabijgelegen constructies te vrijwaren. Op sites met moeilijke bereikbaarheid, gebruiken we aangepast materieel.

Extractieve technieken

Dit zijn technieken waarmee we verontreinigingen uit de grond en het grondwater mobiliseren en onttrekken. De verontreinigde bovengronds behandelen in zuiveringsinstallaties. We maken onder meer gebruik van de volgende extractieve technieken:

  • Bodemluchtafzuiging
  • Persluchtinjectie
  • Grondwateronttrekking
  • Meer Fasen Extractie

Biologische technieken

In veel gevallen kan de (rest-)verontreiniging, na verwijdering van de kern, biologisch worden afgebroken. Bij in-situ bioremediatie maken we gebruik van micro-organismen die in veel gevallen al in de bodem aanwezig zijn. We creëren ideale condities om biologische afbraak plaats te laten vinden. Afhankelijk van de aard van de verontreiniging injecteren we bijvoorbeeld perslucht, zuurstofafgevende zouten, nutriënten, een C-bron of zelfs soja-extracten.

Chemische technieken

WeGroSan/hmvt maakt gebruik van chemische technieken om verontreinigingen af te breken of vast te leggen. Met chemische oxidatie halen we in korte tijd hoge rendementen bij kerngebieden met hoge concentraties aan verontreinigingen. We gebruiken hiervoor waterstofperoxide, permangaat of geactiveerd persulfaat (chemische oxidatie). In specifieke gevallen maken we gebruik van technieken waarmee we nulwaardig nano-ijzer injecteren (chemische reductie).

Thermische technieken

Nieuw in onze waaier van saneringstechnieken is Electrical Resistance Heating (ERH). Een techniek waarmee we door middel van elektriciteit de bodem zover opwarmen dat een scala aan vluchtige en semi-vluchtige verontreinigingen uit de bodem overgaan in damp. Deze dampen worden vervolgens afgevangen en bovengronds gereinigd. De ERH-techniek komt uit de Verenigde Staten. Voor onze ERH-projecten hebben we een joint venture opgericht met TRS: HMVTRS.

Research en development

We blijven onderzoeken hoe we nog beter en efficiënter kunnen saneren en hoe we bestaande technieken verder kunnen verbeteren. Ons Research & Development team zet zijn kennis van stofgedrag en bodem- en afbraakprocessen in om nieuwe zuiveringsconcepten te ontwikkelingen. In onze testruimte kunnen we op labschaal proeven uitvoeren met nieuwe concepten. Maar ook op locatie voeren we pilottesten uit.