Tankenpark Antwerpen

Uitdaging:

De bodem onder een tankenpark in de Antwerpse haven is sterk verontreinigd met gasolie. In totaal gaat het om 690 kubieke meter grond en een verontreinigde drijflaag van 200 m3. Tijdens een eerdere sanering is het niet gelukt om de drijflaag te verwijderen. WeGroSan/hmvt krijgt de opdracht om de drijflaag te verwijderen en de bodem te saneren. De explosieveilige zones waarbinnen gewerkt moet worden, vormen een extra uitdaging.

Oplossing:

WeGroSan/hmvt ontwikkelt in eigen huis een saneringsconcept. Hierbij worden meerdere saneringstechnieken ingezet: selectief afpompen van de drijflaag, multifase-extractie, persluchtinjectie en biologische afbraak. In het ontwerp en bij de aanleg van de systemen is rekening gehouden met de strenge veiligheidsvoorschriften die voor deze site gelden.

Ontwerp saneringstechniek en zuivering

 • Selectief drijflaag afpompen
 • Multi Phase Extraction
 • Persluchtinjectie
 • Biologische afbraak (persluchtinjectie)

Werkzaamheden

 • Aanleg van het onttrekkingssysteem
 • Installatie  van 250 DFE-onttrekkingsfilters
 • Installatie van 120 PLI filters
 • Aansluiten van 150 bestaande filters
 • Aanleg van circa 21 km HDPE leidingwerk

Bijzonderheden

 • Bouw van saneringsinstallaties op twee locaties (EX) inclusief meetinstrumenten en besturing

Waterzuivering

 • Capaciteit 5 m³/uur
 • Olie/water afscheider
 • Producttank
 • Striptoren
 • Zuurdosering
 • Biorotor
 • Waterzijdig actief koolfilters

Luchtzuivering

 • Luchtzijdige actief koolfilters

 

Resultaten:

WegroSan/hmvt legt in 2005 een onttrekkingssysteem aan en installeert onder meer 250 Meer Fasen Extractiefilters en 120 PersLuchtInjectie-filters. Ook de 140 bestaande filters zijn aangesloten op ons onttrekkingssysteem. Op twee locaties (EX-zones) worden saneringsinstallaties gerealiseerd inclusief meetinstrumenten en besturing. De sanering is opgestart in 2007 en wordt naar alle waarschijnlijkheid in 2017 succesvol afgerond.