Groene en Duurzame sanering

4 juni 2014

WeGroSan/hmvt heeft een opdracht binnengehaald voor een pilootproef met een innovatieve en duurzame saneringstechniek. De pilootproef betreft een voorstel dat WeGroSan/hmvt, samen met een privé partner en Studiebureau Tauw, heeft ingediend bij OVAM. Dit voorstel beantwoordde aan de eisen van de door OVAM gelanceerde oproep voor het indienen van voorstellen voor pilootproeven voor Groene en Duurzame bodemsanering.

WeGroSan/hmvt heeft het project gewonnen met een nieuwe saneringstechniek, waarbij waterstof rechtstreeks in het grondwater zal worden geïnjecteerd, "hydrogen diffusion" genaamd. Het waterstof wordt opgewekt in een waterstofgenerator, en met behulp van waterstof diffusors geïnjecteerd in het grondwater. De energie voor de generator wordt duurzaam opgewekt met zonnepanelen. De installatie heeft geen aansluiting op het elektriciteitsnet nodig, en zal volledig duurzaam opereren (quasi geen CO2-uitstoot).

Deze techniek zal toegepast worden voor de pluimsanering van een verontreiniging met gechloreerde solventen (reductieve afbraak). De techniek wordt voor het eerst in België toegepast, is vooruitstrevend, groen en duurzaam. Kortom WeGroSan/hmvt op zijn best.

De pilootproef zal naar verwachting opgestart worden in het voorjaar van 2014 met een geraamde looptijd van 1 jaar. Voor meer informatie over deze innovatieve saneringstechniek kunt u zich wenden tot Jack van Rossum.

Deel deze inhoud op