Heusen-Zolder Tankstation

Home> Grond- en grondwatersaneringen> projecten> Heusen-Zolder Tankstation

Uitdaging:

Op een tankstation in Heusden-Zolder was een grond- en grondwaterverontreiniging aanwezig met minerale olie en vluchtige aromaten (voornamelijk benzine). Deze verontreiniging diende gesaneerd te worden door ontgraving en een nasanering voor de grondwaterverontreiniging.

Oplossing:

 • De bodemsanering bestond uit:
  • Opbraak asfaltverharding
  • Cleanen en verwijderen 2 ondergrondse benzinetanks
  • Ontgraving middels beschoeiingskist tot 6 m diepte
  • Plaatsen en in stand houden grondwaterbemaling
  • Plaatsen en in stand houden van een waterzuiveringsinstallatie van 20 m³/h bestaande uit een oliewaterafscheider en striptoren met luchtzijdig actief koolfilter
  • Aanvullen van de bouwput met proper aanvulzand
  • Plaatsing van 4 grondwateronttrekkingsfilters en 11 bodemluchtextractiefilters.
  • Exploitatie en onderhoud van grondwateronttrekking, bodemluchtextractie en lucht– en waterzuivering gedurende 12 maanden.

Resultaat:

Er werd ca. 1000 ton verontreinigde grond afgevoerd voor biologische verwerking. De grondwaterverontreiniging werd gesaneerd tot een stabiele eindsituatie.