Grondsanering

Grondsanering kan nodig zijn als er een bodemverontreiniging is geconstateerd die ecologische risico’s met zich meebrengt. Vaak vindt een bodemonderzoek plaats wanneer een stuk grond een nieuwe bestemming krijgt. WeGroSan is een ervaren partner wanneer het gaat om bodemonderzoek en -sanering in wat voor situatie dan ook en garandeert een correcte uitvoering.

Succesvolle sanering begint altijd met een goede voorbereiding. Nadat er een eventuele verontreiniging is vastgesteld brengen wij de situatie nauwkeurig in kaart, waarbij wij hoofdzakelijk rekening houden met de wensen en eisen van alle belanghebbenden. Wat moet er gedaan worden, door wie en in hoeveel tijd? Op al deze vragen biedt WeGroSan de antwoorden.

Tanksanering

Het saneren van een boven- of ondergrondse tank kan nodig zijn als de tank is afgekeurd of als deze zich in een te saneren gebied bevindt. WeGroSan reinigt de tank volgens alle geldende normen voor die situatie. Na de reiniging wordt de inhoud van de tank volgens alle relevante richtlijnen afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf.

PFAS-sanering

Per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS) zijn kunstmatige stoffen die in sommige gevallen in de bodem terecht kunnen komen. Het kan dan noodzakelijk zijn om sanering uit te voeren. WeGroSan beschikt over uitgebreide kennis over de werking van PFAS en de eventueel te nemen stappen bij constatering van te hoge PFAS-waarden in de bodem. Dat begint vaak met een grondig bodemonderzoek, gevolgd door een deskundige oplossing op maat.

Tijdelijke waterzuiveringen

Bij WeGroSan kunt u terecht voor tijdelijke systemen voor waterzuivering. Het inschakelen van een tijdelijke (mobiele) zuiveringsinstallatie kan diverse redenen hebben, bijvoorbeeld onderhoud aan uw vaste zuiveringsinstallatie. Informeer gerust naar de mogelijkheden, wij hebben altijd een oplossing op maat.

Semi vaste installatie

Ook op industriële sites verzorgen wij zuiveringsinstallaties van quasi vaste aard. In alle gevallen leveren wij maatwerk, afgestemd op de benodigdheden die een specifieke situatie verlangt. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden

Bij WeGroSan vallen al deze expertises onder hetzelfde dak. Dat betekent: één partner die snel en efficiënt werkt, helder communiceert en zorg draagt voor het project van begin tot eind. Tijdens het gehele proces zijn veiligheid, duurzaamheid en bescherming van lokale flora, fauna en bodem belangrijke aspecten. 

WeGroSan is gespecialiseerd in:

  • Ontwerpvorming en aanvraag benodigde vergunningen;
  • Bodemonderzoek en -sanering;
  • Eventuele sloop bestaande bouw;
  • Plaatsing leidingwerk, elektra en riolering;
  • Realisatie gebouwen en luifels;
  • Plaatsing brandstoftanks, laadstations, waterstoftanks en zonnepanelen;
  • Plaatsing vloeistofdichte vloeren;
  • Gereedmaking voor gebruik;
Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord