Privacyverklaring

De privacy van de bezoekers van de website van WeGroSan respecteren wij en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door u aan ons wordt verschaft vertrouwelijk behandeld wordt. De wijze waarop de persoonsgegevens worden verwerkt voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) stelt.

Gegevensverwerking en hun doeleinden.
Wij verkrijgen in de meeste gevallen de persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld bij het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst en wanneer u een contactformulier op de website invult, bij ons solliciteert of via e-mail contact met ons opneemt. De gegevens die u ons toestuurt, worden gebruikt voor de afhandeling van uw verzoek of vraag.

Daarnaast kunnen wij in het kader van een opdracht die wij uitvoeren uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen bijvoorbeeld van derden, via (openbare) registers of uit openbare bronnen en websites.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd. Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht dan houden wij die termijn aan.

Bezoekgegevens op de website
De algemene bezoekgegevens van onze website worden bijgehouden. In dit kader kan het zijn dat bepaalde gegevens worden geregistreerd en voor statische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website worden gebruikt. Het kan gaan om de volgende gegevens: het IP-adres van het apparaat waarmee u onze website bezoekt, de tijdstippen van de bezoeken aan de website en de gegevens die door de browser van u als bezoeker worden meegestuurd. Deze gegevens worden ook gebruikt voor het optimaliseren van onze website.
De gegevens die wij van u ontvangen, proberen wij zo anoniem mogelijk te maken. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Nieuwsbrief
Aan geïnteresseerden bieden wij een nieuwsbrief aan waarin wij hen informeren over onze werkzaamheden en aanverwante zaken. Wanneer u expliciet toestemming geeft, wordt u toegevoegd aan de mailinglist. Onderaan elke digitale nieuwsbrief treft u een link aan om zich af te kunnen melden. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens WeGroSan, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

Sollicitaties en recruitment
Om uw sollicitatie vragen wij om uw persoonsgegevens. De gegevens die u met ons deelt via e-mail, het sollicitatieformulier op www.wegrosan.be en in (telefoon)gesprekken, bewaren wij tot uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Als wij in de toekomst opnieuw contact met u willen opnemen voor een vacature, dan vragen wij toestemming om uw persoonsgegevens langer op te mogen slaan. Dat zal dan maximaal één jaar zijn. Na dit jaar worden de gegevens verwijderd.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw desbetreffende apparatuur wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. U dient expliciet toestemming te geven voor het gebruik van tracking cookies. Wanneer u deze cookies niet accepteert, kunt u gebruik blijven maken van onze website maar mogelijk wel met verminderde werking.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en om de effectiviteit te meten van onze Adwords-advertenties bij Google. Voor meer informatie kunt u het privacy beleid van Google raadplegen, net als het privacy beleid van Google Analytics. Wij hebben geen invloed op hun privacy beleid. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, gegevens delen uitgezet en wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

Sociale netwerken
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken. Deze buttons werken door middel van stukjes code die afkomstig zijn van de desbetreffende sociale netwerken.

Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door de sociale netwerken verwijzen wij u naar de privacyverklaring van het desbetreffende sociale netwerk.

Inzage, beveiliging en correctie van persoonsgegevens
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, kunt u schriftelijk verzoeken om uw persoonlijke gegevens in te zien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij vragen om een adequate identificatie. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient een kopie van het cookie in kwestie mee te worden gezonden. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

WeGroSan heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Voor alle vragen die gerelateerd zijn aan persoonsgegevens kunt u contact opnemen met , via e-mail: info@wegrosan.be of op het navolgende adres:

WeGroSan/hmvt bvba
Vaartkant Rechts 27
2960 St-Lenaarts (Brecht) België

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen indien ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Op onze website zullen de wijzigingen worden gepubliceerd en is het meest actuele privacy statement van WeGroSan te vinden.

Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord