Bodemsanering Wortegem-Petegem

Home> Grond- en grondwatersaneringen> projecten> Bodemsanering Wortegem-Petegem

Uitdaging:

Bodemsanering van een grondwaterverontreiniging met chloorsolventen als gevolg van voormalige bedrijfsactiviteiten zoals metaalbewerking en spuiterij.

Oplossing:

De bodemsanering bestond uit gestimuleerde biologische afbraak met injectie van nutrolase.

Omschrijving van de werken:

    • Plaatsen van 17 injectiefilters in de kernzone en 6 injectiefilters als bioscherm tot 8 m-mv.
    • Jaarlijkse injectie van verdunde nutrolase (100m³per injectieronde) gedurende 3 jaar

Resultaat:

Na 3 jaar werden praktisch in alle peilbuizen de saneringsdoelstellingen bereikt. Met de sanering werd een stabiele eindsituatie bekomen.