Comet Mechelen

Uitdaging:

Gestimuleerde biologische afbraak van een omvangrijke grond -en grondwaterverontreiniging met chloorsolventen op een voormalige industriële site in de binnenstad van Mechelen.

Oplossing:

De gestimuleerde biologische afbraak werd uitgevoerd via de injectie van verdunde melasse:

  • Plaatsing van ca. 240 vaste injectiefilters en drains (2 kernzones en 2 bioschermen) met diverse dieptes (2,0—6,0 m-mv en 7,0—10,0 m) via spoelboren
  • Verfijning van de afperking van de grondwaterverontreiniging via grondwaterstaalname uit injectiefilters
  • Aanmaak van verdunde melasse op de locatie met kanaalwater
  • Injectie van ca. 1.000 m³ verdunde melasse en ca. 200 m³ water (naspoelen) per
  • Injectie van 40 m³ traagwerkende C-bron (ENNA) ter hoogte van de bioschermen tijdens de laatste injectieronde.

Resultaat:

Na 2 volwaardige en 2 halve injectierondes werd een verregaande biologische afbraak vastgesteld tot en met de vorming van etheen.