Voormalige kabelslagerij te Dendermonde

Home> Industriële services en zuivering> projecten> Voormalige kabelslagerij te Dendermonde

Uitdaging:

Sanering van een grondwaterverontreiniging met chloorsolventen afkomstig van een voormalige kabelslagerij in een woonverkaveling in Dendermonde.

Oplossing:

De verontreiniging, die zich heeft verspreid tot een diepte van 17 m-mv, wordt aangepakt via de injectie van een koolstofbron en een zuurstof afgevende component met als doel een gestimuleerde biologische afbraak.

Omschrijving van de werken:

 • Productie van 270 m³ ENNA (geëmulgeerde soya-olie opgemengd met een snelle koolstofbron en nutriënten) als trage koolstofbron met snelstarter
 • Deze koolstofbron bevat zowel snelle als traag beschikbare koolstof met een levensduur van 3 tot 5 jaar met een gespreid, gecontroleerd vrijgavepatroon
 • Injectie van 270 m³ ENNA middels direct push (roto-injectie)
  – 94 injectiepunten in de kernzone van 2 tot 17 m-mv
  – 49 injectiepunten in de pluimzone in 3 anaërobe bioschermen van 7 tot 17 m-mv
 • Aanmaak van 16 m³ ORC (zuurstofafgevende component)
 • Injectie van 16 m³ ORC middels direct-push (roto-injectie)
  – 27 injectiepunten in de pluimzone in 2 aërobe bioschermen van 7 tot 17 m-mv

Resultaat:

De koolstofbron en de zuurstofafgevende component werd gelijkmatig in de bodem verspreid. De biologische afbraak wordt momenteel opgevolgd.