Kantoorboot ‘de FRIENDSHIP’

Home> Industriële services en zuivering> projecten> Kantoorboot ‘de FRIENDSHIP’

Uitdaging:

Het realiseren van waterzuiveringssysteem voor het afvalwater van een kantoorboot.

Oplossing:

Voor de zuivering van het afvalwater op een kantoorboot werd een groen en duurzaam waterzuiveringssysteem gebouwd dat bestaat uit een belucht rietveld in combinatie met een waterzijdig aktief kool filter.

Op deze manier wordt het afvalwater gezuiverd, waarbij een groot gedeelte wordt herbruikt voor het spoelen van de toiletten; de rest wordt geloosd. Dit resulteert in een aanzienlijke besparing van leidingwater.

Resultaat:

Het afvalwaterrecuperatiesysteem zorgt voor een aanzienlijke besparing van het leidingwater.  Het gezuiverde afvalwater dat geloosd wordt voldoet  ruimschoots aan de toegestane lozingsnormen. Het biologisch zuurstofverbruik (BZV) ligt met < 3mg/l ver onder de norm van 25 mg/l. En hetzelfde geldt voor het Chemisch Zuurstof Verbruik (CZV) van 59 mg/l (norm: 125 mg/l) en de zwevende stoffen 13 mg/l waar 60 mg/l de norm is.