Oude industriële site te Beerse

Home> Grond- en grondwatersaneringen> projecten> Oude industriële site te Beerse

Uitdaging:

De sanering van een omvangrijke en diepe grondwaterverontreiniging met chloorsolventen afkomstig van een voormalig metaalverwerkend bedrijf. 

Oplossing:

De sanering wordt uitgevoerd met gestimuleerde biologische afbraak d.m.v. grondwaterrecirculatie met dosering van koolstofbron.

Omschrijving van de werken:

 • Plaatsen van 73 monitoringspeilbuizen voor actualisatie afperking verontreiniging (1.600 m pulsboren)
 • Plaatsen van 7 pompputten tot 40 m-mv (spoelboring met omgekeerde circulatie)
 • Plaatsen van 340 infiltratieputten van 12 tot 38 m-mv (5.500 m spoelboring met omgekeerde circulatie)
 • Individuele aansluiting van alle infiltratieputten met afzonderlijke debietmeter (9 km leidingwerk)
 • Leveren en plaatsen van een volautomatisch continu grondwaterrecirculatiesysteem
  – Debiet: 2 tot 14 m³/h (nominaal 7 m³/h) d.m.v. 7 frequentiegestuurde deepwell pompen (24u/7d)
  – Dosering van melasse van 0,5 tot 2 vol% (nominaal 1 vol%)
  – Dosering van pH-buffer
  – Automatische kleppensturing op 16 infiltratiestrengen
  – Automatische alternerende werking van zakkenfilters
  – Telemetrie en datalogging
 • Exploitatie van het grondwaterrecirculatiesysteem

Resultaat:

Eind 2019 werd ca. 40.000 m³ grondwater gerecirculeerd, waarbij ca. 160 ton melasse werd gedoseerd. De biologische afbraak wordt continu opgevolgd. De eerste resultaten zijn veelbelovend.