Rijsblokpark Schilde (B)

Home> Recreatiewerken> projecten> Rijsblokpark Schilde (B)

Uitdaging

Het Rijsblokpark in Schilde maakte deel uit van een grote particuliere parktuin die in onbruik raakte en er jarenlang wat verwaarloosd bij lag. In 2006 kreeg het gemeentebestuur van Schilde de gelegenheid om een deel van dit terrein (7155 m2) aan te kopen. De gemeente vatte het plan op voor de herinrichting van het park. Natuurbehoud, veiligheid, toegankelijkheid en het instandhouding van de bos- en parkachtige elementen stonden hierbij centraal. Daarnaast maakte een bomenbeschermingsplan onderdeel uit van de herinrichting om zodoende de eeuwenoude beukenbomen in het park te beschermen.

Oplossing

WeGroSan/hmvt voerde de herinrichting van het park uit. Duurzaamheid was de basis voor de herinrichting, zowel wat de materialen als de werkwijze betreft. Bijzondere aandacht ging uit naar de bescherming van de boomwortels tijdens de aanleg. Een zwevend fiets- en wandelpad werd aangelegd om de kwetsbare wortels van de oude beuken te vrijwaren. Een gespecialiseerde boomverzorger werd uitvoerig geraadpleegd in zowel de plannings- als de uitvoeringsfase.

Resultaten

WeGroSan/hmvt leverde het heringerichte park in 2012 op. Het verwaarloosde parkgebied is een prachtig openbaar park geworden dat toegankelijk is voor fietsers, voetgangers en voor personen met een handicap. Het zwevende vlonderpad en de opvallende poortconstructie bij de ingangen geven een bijzonder beleving van het park. Sfeervolle verlichting in de avonduren zorgt voor een veilig gevoel. Het Rijsblokpark is hiermee een kleine groene long in het centrum van Schilde dat uitnodigt om er even te verpozen.