Sloop en nieuwbouw tankstation Drongen

Uitdaging:

WegroSan/hmvt werd in 2015 door Shell gevraagd om de renovatie én nieuwbouw van een tankstation in Drongen uit te voeren.

Oplossing: 

Studiebureau (Plan 3) stelde een plan op voor de afbraak en de nieuwbouw. Het werk omvatte onder meer:

  • Afbraak van bestaande tankstation, shop en luifel
  • Sanering ondergrondse houders
  • Plaatsen van nieuwe ondergrondse houders
  • Plaatsen van regenwaterpu­tten incl. recuperatiesystemen
  • Uitvoeren van piping- & elektrawerken
  • Uitvoeren van grondwerk en aanleg van funderingen
  • Vloeistofdichte piste uitgevoerd in  gewapend beton
  • Aanleg van verhardingen, uitgevoerd in betonstraatstenen
  • inrichtingswerkzaamheden
Resultaten: 

WeGroSan/hmvt voerde alle werkzaamheden binnen tijd en budget uit. In 2015 opende een volledig vernieuwd en modern tankstation haar deuren.

Deel deze inhoud op