Sloop en nieuwbouw tankstation Drongen

Home> Civiel> projecten> Sloop en nieuwbouw tankstation Drongen

Uitdaging

WegroSan/hmvt werd in 2015 door Shell gevraagd om de renovatie én nieuwbouw van een tankstation in Drongen uit te voeren.

Oplossing

Studiebureau (Plan 3) stelde een plan op voor de afbraak en de nieuwbouw. Het werk omvatte onder meer:

  • Afbraak van bestaande tankstation, shop en luifel
  • Sanering ondergrondse houders
  • Plaatsen van nieuwe ondergrondse houders
  • Plaatsen van regenwaterpu­tten incl. recuperatiesystemen
  • Uitvoeren van piping- & elektrawerken
  • Uitvoeren van grondwerk en aanleg van funderingen
  • Vloeistofdichte piste uitgevoerd in gewapend beton
  • Aanleg van verhardingen, uitgevoerd in betonstraatstenen
  • inrichtingswerkzaamheden

Resultaten

WeGroSan/hmvt voerde alle werkzaamheden binnen tijd en budget uit. In 2015 opende een volledig vernieuwd en modern tankstation haar deuren.