Voormalige asfaltcentrale te Grobbendonk

Home> Grond- en grondwatersaneringen> projecten> Voormalige asfaltcentrale te Grobbendonk

Uitdaging:

Sanering van een grondwaterverontreiniging met vluchtige olie en aromaten afkomstig van een voormalige asfaltfabriek.

Oplossing:

De in-situ sanering bestond uit een persluchtinjectie en bodemluchtextractie.

Omschrijving van de werken:

 • Plaatsen van een middenspanningscabine voor elektriciteitsvoorziening
 • Plaatsing van 18 horizontale drains voor bodemluchtextractie en 58 persluchtinjectiefilters tot 7 m diepte
 • Bodemluchtextractie-unit met een capaciteit van 2 x 500 Nm³/h
 • Persluchtinjectie-unit met een capaciteit van 30 Nm³/h
 • Sturing persluchtinjectie via gestuurde kleppen (intermitterende werking)
 • Luchtzuiveringsinstallatie met:
  – Katalytische oxidatie (capaciteit 500 m³/h)
  – 4 luchtkoolfilters (inhoud 2m³)
 • Waterzuiveringsinstallatie bodemvocht met 1 waterzijdige koolfilter
 • PLC-sturing met telemetrie en logging debieten, drukken en temperaturen.

 Resultaat:

De bodemsanering is momenteel lopende. De katalytische oxidatie draait reeds een half jaar autotherm, wat een aanzienlijke besparing van aktief kool oplevert.