Voormalige garagewerkplaats te Berlaar

Home> Grond- en grondwatersaneringen> projecten> Voormalige garagewerkplaats te Berlaar

Uitdaging:

Onder de garagewerkplaats is een verontreiniging met minerale olie aanwezig, die dient gesaneerd te worden.

Oplossing:

De verontreiniging werd gesaneerd door een inpandige ontgraving in combinatie met schoringswerken voor immobilisatie van de constructie van de werkplaats.

Omschrijving van de werken:

  • Plaatsen van 4 driepuntschoren (40 ton) met chemische ankers
  • Ontgraving van de grondverontreiniging tot 2 m-mv onder de kolommen
  • Afvoer en fysico-chemische reiniging van 230 ton verontreinigde grond
  • Aanvullen en verdichten van de ontgravingsput met aanvulzand
  • Grondwaterbemaling en –zuivering voor een debiet van 5m³/h
  • Aanleggen nieuwe funderingszolen

Resultaat:

Volledige verwijdering van de grondverontreiniging met minerale olie. Herstel van de constructie in oorspronkelijke staat.