Voormalige wasserij te Ledeberg

Home> Grond- en grondwatersaneringen> projecten> Voormalige wasserij te Ledeberg

Uitdaging:

De sanering van een grond- en grondwaterverontreiniging met chloorsolventen afkomstig van een oude wasserij in een stedelijke omgeving in Ledeberg.

Oplossing:

De bodemsanering bestond uit een kernontgraving, gevolgd door de gestimuleerde biologische afbraak van de grondwaterverontreiniging met chloorsolventen.

Omschrijving van de werken:

  • Ontgraving van de ondiepe en diepe kern
  • Afvoer en fysico-chemische reiniging van 426 ton verontreinigde grond
  • Aanvullen en verdichten van de ontgravingsput
  • Grondwaterbemaling en –zuivering voor een debiet van 20 m³/h
  • Plaatsen van 26 injectiefilters tot 6 m-mv
  • Injectie van verdunde natriumlactaat in 3 injectierondes (50 m³ per ronde inclusief naspoelen)
  • Injectie van een traag werkende koolstofbron

Resultaat:

De kernontgraving kon omwille van stabieltechnische redenen niet volledig uitgevoerd worden. De verontreiniging wordt volledig aangepakt met gestimuleerde biologische afbraak.