Wasserij te Tessenderlo

Home> Grond- en grondwatersaneringen> projecten> Wasserij te Tessenderlo

Uitdaging:

Nagaan of gestimuleerde biologische afbraak een haalbare saneringstechniek is voor de aanwezige grondwaterverontreiniging met chloorsolventen.

Oplossing:

De pilootproef gestimuleerde biologische afbraak bestond uit een injectie van natriumlactaat in combinatie met een bacteriële ent.

Omschrijving van de werken:

  • Plaatsen van 3 manuele injectiefilters en 2 monitoringsfilters tot 5,0 m-mv
  • Anaëroob maken van leidingwater met bacteriecultuur
  • Injectie van 1 m³ verdunde natriumlactaat met anaëroob water
  • Naspoelen met 0,5 m³ anaëroob water
  • Toepassen van 15 liter commerciële ent (108 cellen Dehalococcoides/ml)
  • Omwille van beperkte toegang en beperkte ruimte werd de koolstofbron op voorhand aangemaakt en in een IBC ter plaatse gebracht
  • Injectie vanuit de IBC vanaf de overkant van de straat

Resultaat:

Van nature uit was geen biologische afbraak aanwezig op de site ten gevolge van een hoog nitraatgehalte. De pilootproef heeft uitgewezen dat biologische afbraak een haalbare saneringstechniek is waarbij volledige afbraak tot ethenen mogelijk is.