Waterzuiveringsinstallaties tankstations langs de autosnelweg

Home> Industriële services en zuivering> projecten> Waterzuiveringsinstallaties tankstations langs de autosnelweg

Uitdaging:

Renovatie en vernieuwing van de waterzuiveringsinstallaties van enkele tankstations langs de autosnelwegen in België.

Oplossing:

De werken bestonden uit 2 fases:

Fase 1: Inventarisatie

 • Inventarisatie van de bestaande toestand (capaciteit bestaande installaties, belasting bestaande installaties, toestand verschillende onderdelen)
 • Elektrisch en elektro-mechanisch nazicht van de installaties
 • Nazicht van de bouwkundige toestand
 • Opmaken van een rapport met aanbevelingen voor renovatie en/of nieuwbouw

Fase 2: Aanpassingswerkzaamheden (verschillend per installatie)

 • Cleanen van de installaties
 • Vervangen van defecte pompen
 • Vervangen van defecte compressoren
 • Vervangen van air-lifts door pompen
 • Aanpassen en/of vernieuwen van elektrische kasten en sturingen
 • Aanleggen van extra leidingwerk en kabels
 • Afbraak van een oude zuiveringsinstallatie
 • Plaatsen van een nieuwe vetvanger
 • Plaatsen, aansluiten en opstarten van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie
 • Opmaken van as-built dossiers

Resultaat:

Zuivering van het huishoudelijk afvalwater en afvalwater van de restaurants op de 4 verschillende locaties langs de autosnelwegen in België met een capaciteit van 5 en 300 inwonersequivalenten.