Zwijgershoek Sint Niklaas

Home> Grond- en grondwatersaneringen> projecten> Zwijgershoek Sint Niklaas

Uitdaging:

De sanering van een grondwaterverontreiniging met chloorsolventen in park Zwijgershoek te Sint-Niklaas. De ondergrond wordt bestaat uit leemhoudend zand. Op de verontreiniging staan grote beukenbomen, die geen invloed mochten ondervinden van de sanering.

Oplossing:

De grondwaterverontreiniging werd aangepakt met in-situ chemische oxidatie met geactiveerd persulfaat via vaste injectiefilters.

Omschrijving van de werken:

  • Plaatsing van 24 injectiefilters tot op de Boomse Klei op een diepte van ca 4 m.
  • Nulmonitoring via bemonstering en analyse van de geplaatste injectiefilters voor detailkartering van de verontreiniging
  • Injectie van 12 m³ katalysator en oxidator per injectieronde
  • Er werden 4 injectierondes uitgevoerd
  • De injectierondes werden uitgevoerd in een periode zonder sapstromen van de bomen

Resultaat:

Na 4 injectierondes werden in de meeste peilbuizen de saneringsdoelstellingen bereikt. Met de sanering werd een stabiele eindsituatie bekomen.