Uitdaging

Van het schoolbestuur van de Putse Knipoog in Putte kreeg WeGgroSan/hmvt de opdracht om het schoolplein op de schop te nemen en te vernieuwen. Voornaamste uitdaging was om de dagelijkse activiteiten van de school zo min mogelijk te storen. Een extra uitdaging ontstond toen er tijdens het werk asbestcementbuizen in de grond werden aangetroffen.

Oplossing

WeGroSan/hmvt ruimde het oude plein op en richtte het opnieuw in. Hierbij werd het rioolstelsel gescheiden en gerenoveerd en het hoogteverschil in het plein opgelost om wateroverlast te beperken door middel van een infiltratiebekken. Daarnaast bracht WegroSan/hmvt de speelattributen en ondergrond in overeenstemming met de veiligheid voor kinderen. De vondst van de asbestbuizen tijdens het werk dreigde de planning evenwel te verstoren. Dankzij de kennis en ervaring van WeGroSan/hmvt werden de buizen snel, veilig en vakkundige verwijderd zonder negatief effect op de planning.

Resultaten

Dankzij een goede samenwerking tussen schoolbestuur, architect en WeGroSan/hmvt kwam er een mooi eindresultaat tot stand: binnen de deadline en binnen het gestelde budget. Maar ook zonder noemenswaardige overlast voor de school zelf. De kinderen van de Putse Knipoog kunnen nu naar harte lust spelen op hun vernieuwde schoolplein.

Uitdaging

Het Rijsblokpark in Schilde maakte deel uit van een grote particuliere parktuin die in onbruik raakte en er jarenlang wat verwaarloosd bij lag. In 2006 kreeg het gemeentebestuur van Schilde de gelegenheid om een deel van dit terrein (7155 m2) aan te kopen. De gemeente vatte het plan op voor de herinrichting van het park. Natuurbehoud, veiligheid, toegankelijkheid en het instandhouding van de bos- en parkachtige elementen stonden hierbij centraal. Daarnaast maakte een bomenbeschermingsplan onderdeel uit van de herinrichting om zodoende de eeuwenoude beukenbomen in het park te beschermen.

Oplossing

WeGroSan/hmvt voerde de herinrichting van het park uit. Duurzaamheid was de basis voor de herinrichting, zowel wat de materialen als de werkwijze betreft. Bijzondere aandacht ging uit naar de bescherming van de boomwortels tijdens de aanleg. Een zwevend fiets- en wandelpad werd aangelegd om de kwetsbare wortels van de oude beuken te vrijwaren. Een gespecialiseerde boomverzorger werd uitvoerig geraadpleegd in zowel de plannings- als de uitvoeringsfase.

Resultaten

WeGroSan/hmvt leverde het heringerichte park in 2012 op. Het verwaarloosde parkgebied is een prachtig openbaar park geworden dat toegankelijk is voor fietsers, voetgangers en voor personen met een handicap. Het zwevende vlonderpad en de opvallende poortconstructie bij de ingangen geven een bijzonder beleving van het park. Sfeervolle verlichting in de avonduren zorgt voor een veilig gevoel. Het Rijsblokpark is hiermee een kleine groene long in het centrum van Schilde dat uitnodigt om er even te verpozen.