Uitdaging:

In 2016 heeft de gemeente Overijse ons de opdracht gegeven om de speelplaats van GKLS Lotharingenkruis volledig onder handen te nemen. De bedoeling naast een hedendaagse uitstraling, was natuurlijk dat de kinderen zich naar hartenlust kunnen uitleven. Hierbij werd gekozen voor het gebruik van diverse ondergronden en materialen en vernieuwde speeltoestellen. Daarnaast diende eerst de riolering aangepakt te worden. Aan Wegrosan/hmvt om deze werken tot een goed einde te brengen!

Oplossing:

Wegrosan/hmvt is gestart met de omzichtige opbraak van het terrein, om de rioleringswerken te starten. Vervolgens werden er sleufgoten geplaatst, waarna de aanleg van verschillende verhardingen, houten terras en podia georganiseerd werd. Tenslotte heeft Wegrosan/hmvt de levering en plaatsing van de zit- en speelelementen verzorgd, alsook de groenaanleg en het onderhoud hiervan.

Resultaat:

Een mooie omgeving waar het fijn vertoeven is in de natuur en waar speelse rakkers zich volledig kunnen uitleven!

Uitdaging

Het Stedelijk Lyceum Linkeroever in Antwerpen gaf WeGroSan/hmvt in 2015 de opdracht om het bestaande schoolplein grondig te renoveren. Naast een eigentijdse uitstraling moest het vernieuwde plein ruimte bieden aan diverse sportfaciliteiten. Ook het rioleringsstelsel was aan vervanging toe. Aan WegroSan/hmvt de uitdaging om dit werk te realiseren en de dagelijkse activiteiten van de school zo min mogelijk te storen.

Oplossing

Het plein is volledig leeggehaald om eerst aan de riolering te werken. WeGroSan/hmvt realiseerde een gescheiden rioleringsstelsel met de benodigde infiltratievoorzieningen voor het hemelwater zoals een wadi en infiltratiekoffers. Een deel van de oude riolering bestond uit asbest, deze leidingen zijn vakkundig gesaneerd. Rondom het schoolgebouw zijn loopstroken en terrassen aangebracht met zitbanken. Met een basketbalveld, een kunstgrasveld en looplanen biedt het plein diverse sportfaciliteiten. Verder kreeg ook de fietsenstalling een update.

Resultaten

WegroSan/hmvt realiseerde het werk in 18 weken met minimale overlast voor de omgeving. De school beschikt hiermee over een eigentijds schoolplein waar leerlingen kunnen sporten, maar waar ook ruimte is om in een rustig hoekje te ontspannen of te studeren. Het plein staat hiermee symbool voor de ambities waarmee het Stedelijk Lyceum Linkeroever de toekomst tegemoet treedt.

Uitdaging

Van het schoolbestuur van de Putse Knipoog in Putte kreeg WeGgroSan/hmvt de opdracht om het schoolplein op de schop te nemen en te vernieuwen. Voornaamste uitdaging was om de dagelijkse activiteiten van de school zo min mogelijk te storen. Een extra uitdaging ontstond toen er tijdens het werk asbestcementbuizen in de grond werden aangetroffen.

Oplossing

WeGroSan/hmvt ruimde het oude plein op en richtte het opnieuw in. Hierbij werd het rioolstelsel gescheiden en gerenoveerd en het hoogteverschil in het plein opgelost om wateroverlast te beperken door middel van een infiltratiebekken. Daarnaast bracht WegroSan/hmvt de speelattributen en ondergrond in overeenstemming met de veiligheid voor kinderen. De vondst van de asbestbuizen tijdens het werk dreigde de planning evenwel te verstoren. Dankzij de kennis en ervaring van WeGroSan/hmvt werden de buizen snel, veilig en vakkundige verwijderd zonder negatief effect op de planning.

Resultaten

Dankzij een goede samenwerking tussen schoolbestuur, architect en WeGroSan/hmvt kwam er een mooi eindresultaat tot stand: binnen de deadline en binnen het gestelde budget. Maar ook zonder noemenswaardige overlast voor de school zelf. De kinderen van de Putse Knipoog kunnen nu naar harte lust spelen op hun vernieuwde schoolplein.

Uitdaging

Het Rijsblokpark in Schilde maakte deel uit van een grote particuliere parktuin die in onbruik raakte en er jarenlang wat verwaarloosd bij lag. In 2006 kreeg het gemeentebestuur van Schilde de gelegenheid om een deel van dit terrein (7155 m2) aan te kopen. De gemeente vatte het plan op voor de herinrichting van het park. Natuurbehoud, veiligheid, toegankelijkheid en het instandhouding van de bos- en parkachtige elementen stonden hierbij centraal. Daarnaast maakte een bomenbeschermingsplan onderdeel uit van de herinrichting om zodoende de eeuwenoude beukenbomen in het park te beschermen.

Oplossing

WeGroSan/hmvt voerde de herinrichting van het park uit. Duurzaamheid was de basis voor de herinrichting, zowel wat de materialen als de werkwijze betreft. Bijzondere aandacht ging uit naar de bescherming van de boomwortels tijdens de aanleg. Een zwevend fiets- en wandelpad werd aangelegd om de kwetsbare wortels van de oude beuken te vrijwaren. Een gespecialiseerde boomverzorger werd uitvoerig geraadpleegd in zowel de plannings- als de uitvoeringsfase.

Resultaten

WeGroSan/hmvt leverde het heringerichte park in 2012 op. Het verwaarloosde parkgebied is een prachtig openbaar park geworden dat toegankelijk is voor fietsers, voetgangers en voor personen met een handicap. Het zwevende vlonderpad en de opvallende poortconstructie bij de ingangen geven een bijzonder beleving van het park. Sfeervolle verlichting in de avonduren zorgt voor een veilig gevoel. Het Rijsblokpark is hiermee een kleine groene long in het centrum van Schilde dat uitnodigt om er even te verpozen.