Projecten

Resultaten 11 - 20 van de 24
Het ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) is een koepelorganisatie met negen ziekenhuizen in en om Antwerpen. Vier ziekenhuizen krijgen een nieuw eigen containerpark: Erasmus, Hoge Beuken, Joostens en Middelheim. WeGroSan/hmvt kreeg de opdracht om deze containerparken aan te leggen. De voorzieningen moesten voldoen aan alle vereisten voor afvalberging, afgestemd op de ziekenhuissector. Lees verder
Project
Gepubliceerd op 11 November 2015
WegroSan/hmvt werd in 2015 door Shell gevraagd om de renovatie én nieuwbouw van een tankstation in Drongen uit te voeren. Lees verder
Project
Gepubliceerd op 11 November 2015
Van het schoolbestuur van de Putse Knipoog in Putte kreeg WeGgroSan/hmvt de opdracht om het schoolplein op de schop te nemen en te vernieuwen. Voornaamste uitdaging was om de dagelijkse activiteiten van de school zo min mogelijk te storen. Een extra uitdaging ontstond toen er tijdens het werk asbestcementbuizen in de grond werden aangetroffen. Lees verder
Project
Gepubliceerd op 11 November 2015
Uitvoering aanpassen aan de omstandigheden.Ontgraven is een snelle en efficiënte methode om de verontreiniging te verwijderen. Afhankelijk van de situatie wordt een passende methodiek toegepast. Lees verder
Project
Gepubliceerd op 4 Juni 2015
Op het project is een grond– en grondwaterverontreiniging met chloorsolventen aanwezig.Doel van het project was vrachtverwijdering in de kern, en beheersing van verspreiding in de pluim.WeGroSan/hmvt heeft een aantal verschillende technieken toegepast:Ontgraving in talud, met bekisting en verbuisd ontgravenChemische oxidatie: injectie van Enhanced Fenton's via 9 injectiefiltersgestimuleerde biologische afbraak: injectie van ENNA in een barrier via 14 injectiefilters    Lees verder
Project
Gepubliceerd op 21 Mei 2015
Saneringstechniek/werkzaamheden: type verontreiniging - gechloreerde solventenSaneringstechniek: ontgraven en gestimuleerde biologische afbraak (ENNA) Lees verder
Project
Gepubliceerd op 18 Mei 2015
Op deze locatie krijgt WeGrosan/hmvt de uitdaging om een drijflaag van 1000 kubieke meter nafta en diesel (2,3 ha > 1.000 m³ drijflaag en lokaal dikker dan 1 m) en een grondwaterverontreiniging van vluchtige koolwaterstoffen te saneren. Dit grondwater wordt onttrokken en gezuiverd voordat het op het oppervlaktewater wordt geloosd. De omvang van de verontreiniging vraagt om een uitgebreide waterzuivering. Lees verder
Project
Gepubliceerd op 11 April 2014
Op een industriële locatie in Anderlecht is in de loop der jaren een omvangrijke verontreiniging ontstaan. Het betreft een mix van (gechloreerde) koolwaterstoffen, inclusief puur product. Aan WeGroSan/hmvt de uitdaging om elke maand zoveel mogelijk van het product en verontreinigd grondwater te verwijderen en vrijkomende lucht- en waterstromen te zuiveren alvorens te lozen. Lees verder
Project
Gepubliceerd op 11 Februari 2013
In het kader van het nieuw in te voeren DIFTAR-systeem dienen diverse regionale vuilstorten te worden gemoderniseerd tot eigentijdse containerparken. WeGroSan/hmvt kreeg opdracht om deze modernisering door te voeren voor meerdere afvalstations in België. Extra uitdaging: de stations dienen tijdens de verbouwing operationeel te blijven voor gebruikers, klanten en afhaaldiensten. Lees verder
Project
Gepubliceerd op 10 December 2012
De bodem onder een tankenpark in de Antwerpse haven is sterk verontreinigd met gasolie. In totaal gaat het om 690 kubieke meter grond en een verontreinigde drijflaag van 200 m3. Tijdens een eerdere sanering is het niet gelukt om de drijflaag te verwijderen. WeGroSan/hmvt krijgt de opdracht om de drijflaag te verwijderen en de bodem te saneren. De explosieveilige zones waarbinnen gewerkt moet worden, vormen een extra uitdaging. Lees verder
Project
Gepubliceerd op 7 December 2012